Mortar epoksi astar üzerine gelecek katların zemine daha iyi yapışmasını sağlayarak aderans artırıcı köprü vazifesi görevini yerine getirir. Ayrıca mortar epoksi astar zemindeki defermasyonların tesviye edilmesini sağlayarak epoksi kaplama öncesi düz bir zemin elde edilmesine ortam hazırlar.

Mortar epoksi astar endüstriyel mortar epoksi kaplamalarda, self leveling kaplamalarda, multilayer epoksi kaplamalarda tercih edilen ve bu uygulamaların alt yapısını oluşturan aderans artırıcı astardır.
Tek başına astar olarak kullanıldığı gibi içerisine kuvars kum, cam tozu, dolgu gibi ürünlerde girilip, zenginleştirilerek de kullanılmaktadır. Yapı kimyasalları katagorisine baktığınız zaman zemin kaplamaları sektöründe Mortar epoksi astar zemin kaplamalarının olmazsa olmasıdır. Temel taşıdır. Zemin kaplama uygulamalarının ilk başlangıcıdır.
Mortar epoksi astar kullanımındaki amaç zemindeki boşlukları doldurması, zemini lamine ve düz bir konuma getirmesi, üzerine gelecek epoksi reçinenin betona sağlam bir şekilde tutunmasını (yapışmasını) sağlaması ve zeminde yeni bir katman oluşmasını sağlamasıdır. Mortar epoksi astarı primer astardan daha farklı kılan unsur ise mortar epoksi astarın sarfiyat ile orantılı film tabaka kalınlığı oluşturmasıdır.
Mortar epoksi astarın film tabaka kalınlığı oluşturma özelliği zemindeki çukurlaşmış, deforme olmuş kısımlara dolarak o bölgeleri zemin betonu seviyesine getirmesidir.Mortar epoksi astarın uygulanma çeşitleri de bir hayli fazladır. örneğin sürme (rulo) self ( mala ile) ve mortar ( dökme) tekniği ile uygulanmaktadır.
Yapılacak epoksi kaplamanın uygulama kalınlığı, uygulama yapılan zemin betonundaki ağırlık, tonaj ve trafik yükü bu uygulama tekniklerinden hangisinin daha faydalı olacağı düşünüldükten sonra seçeneklerden biri ile kaplama sistemine başlangıç yapılır.
Epoksi zemin kaplama şartnamelerinde genelde mortar epoksi astarın içerisine belli bir ölçüde kuvars kum ilave edilmesini ve uygulama yapıldıktan sonra üzerine kuvars kum serpilerek mortar epoksi astarın körlenmesini bu sayede zeminde aderans köprüsü oluşmayacak alan kalmamasının sağlandığı belirtilmektedir.
Mortar epoxy astarın içerisinde gaz salınımı yapacak solvent gibi herhangi bir uçucu madde yoktur. ana reçine mortar astar ve bir sertleştiriciden (hardener)oluşan takımdan oluşur.A-B kompenant olarak adlandırdığımızda ana reçineye A kompenant, Sertleştiriciye (hardener) B kompenant denir.
Mortar astar frezesi veya zımparası yapılarak temizliği yapılmış, tozdan ve yabancı maddelerden arındırılmış zeminlerde zemin kaplamanın ilk adımı olarak kullanılan aderans artırıcı zemin iyileştirici görevi gören çok iyi yapışan ve üzerine gelen katmanlara yapışma özelliği sağlayan alt yapı malzemesi veya yapı kimyasalı olarak adlandırabileceğimiz reçinedir.
Ürün ve Uygulama konusunda firmamızdan teklif isteyiniz. Ürünlerimiz ve uygulamalarımızın ekonomik ve uzun ömürlü olarak projelendirildiğini göreceksiniz.
Yapı kimyasalları ve zemin kaplama uygulamaları ile iştigal eden meslektaşlarımıza, yapı kimyasalları kullanan Mimarlarımıza, İnşaat Mühendislerimize ve Müteahhit firmalara epoksi kaplama poliüretan kaplama, epoksi boya, poliüretan boya, koruyucu görevi üstlenen isterlerse şeffaf (clear) yarı mat veya tam mat vernik ( Cover Yapı Kimyasalları) markası altında satışını yaptığımızı belirtmek isteriz.

Aranacak kelime